Knabstrup keramik

Oversigtsbillede_web

Motiv: Knabstrup Lervarefabrik i 40’erne

Knabstrup Teglværk etableres i 1856. De store ler forekomster der er i området, gav nem adgang til ressourcerne. Tagsten blev fremstillet af rødleren og af blåleren blev der fabrikeret mursten.
(Prislister kan læses på det Kongelig Bibliotek, eller se evt. deres digitaliseret bog fra 1896; Læs her )

I 1897 overtages teglværket af Hans Henrik Schou, som omdanner dette til et aktieselskab.  Omkring 1907 udvides fabrikken til også at have en keramikfabrik. Den første produktion på keramikfabrikken, var anlagt på urtepotter og i 1915 blev dette udvidet til også at omfatte husholdningsartikler.

I forbindelse med fabrikken og formentlig pga. den vanskelige tilgang til stedet, er der opført en del boliger, til bl.a. ansatte, funktionærer og direktøren. Dette lille mini samfund fungerede frem til fabrikkens lukning i 1988.  Da der var flest på fabrikken, var der mere end 300 ansatte.

I 1881 blev jernbanen ført til Knabstrup og der blev etableret selvstændige tipvognsspor ud til fabrikken, hvilket gjorde at afsætningen af vare blev ganske meget nemmere og produktionen blev herefter øget kraftigt.

Mere info kan søges på Museet, biblioteket eller lokalarkivet.

Kande1_mrk_L_U