Søstrup by

1988 32-2

Søstrup Mejeri: Søstrup A/M var oprettet i 1892 og hørte til de mindre. I 1930 var der 65 leverandører med 500 køer, hvilket gav en indvejet mælkemængde på 1,55 mio. kg og en smørproduktion på knap 64.000 kg. Der blev ikke lavet ost. Senere, i 1950’erne, gik hele produktionen til sødmælk, som blev leveret til København.  Billedet er fra ca. 1910. Til venstre. Mejeribestyrer Anders Jensen.

1988 32 - 1

Søstrup Andelsmejeri omkring 1918. Til venstre står bestyreren Anders Jensen, herefter mejeristen Marinus Christiansen og mejersken Elna. På billedet er det den gamle indretning med materiel af kobber (senere afløst af rustfri stål) og drivremme fra en aksel trukket af dampmaskinen ned til hver enkelt maskine. Anders Jensen var i en menneskealder bestyrer og nåede at se mejeriet ombygget i 1929.

1988 11 - 2

Søstrup Mejeri som det så ud, efter ombygningen i 1929. Mejeriet er bygget i en kopi i Andelsbyen Nyvang.

Søstrup sangkor ud for Søstrup Friskole. Længst til venstre Hans Sølvhøj, næsten gemt bag pigen i den hvide kjole. Sølvhøj moster, frk. Agnes Juul samlede de store børn og ungdommen til sang, ikke alene korsang, men til at lære nye sange og melodier. Billedet er fra 1923.