Sønder Jernløse

 

Købmandsforretningen på Sdr. Jernløsevej 72m ca. 1918.

Der er ikke meget statelig købmandsforretning over huset.

Bygningen er karakteristisk for små købmands- og høkerforretninger. Der er i den ene del af huset indrettet en lille butik, vinduerne er ikke ændrede i forhold til privatdelen. Det krævede ikke særlige investeringer ud over i varelager og næringsbrev. Forretningen overtoges senere af Emil Larsen.

1989 20 - 4_W

Postkort fra ca. 1955. 3 partier fra Sdr. Jernløse. Kirken, De gamles hjem og købmandsforretningen.

molle

Sdr. Jernløse Mølle (også kaldet Holløse Mølle) er typisk for flere af møllerne på egnen. Den blev opført 1870 af Søren Poulsen, som drev den til 1921. Hans søn Jens Christian havde allerede fra 1912 drevet den sammen med faderen, men døde 1922. Herefter overtog enken, Kristiane, den med sin søn, P. H. Poulsen, som bestyrer. Til møllen hørte også et bageri, men det skiltes fra i 1906 og blev flyttet et stykke derfra og drevet selvstændigt.

Moderniseringen forsatte med installation af dieselmotor i 1926, og i 1930 kom nyt akselhoved og selvkrøjer.

Den var således stadig i fuld sving. Så sent som i 1970’erne var der aktivitet i møllen.