Snævre

Mamregård (Knabstrupvej 11) i Snævre er opført lidt senere end Baunehøjgård (se under Kvanløse sogn, Holløse)og markerer den nyere bygningsstil med regelrette linjer og skifertag på stuehuset. Avlsbygningerne, ligeledes i grundmur, måtte i første omgang nøjes med stråtag. Stuehuset er også her fritliggende, og der er en lille alle’ op til gården. Typisk for den tid er dannebrosvinduerne. Fotografiet er taget i begyndelsen af 1900-tallet, hvor gården var ejet af Lars Peter Nielsen, som i 1888 havde overtaget den efter sin fader. Med på billedet er nok også hans kone Karen født Thorsen.

Tilliggendet og besætning lignede 1930 meget Baunehøjgård: 58 tdr. land med 15 køer, 12 stk. ungkvæg og kalve, 6 heste og 1 plag. Årligt solgtes 60 fedesvin.