Indsamling

Pr. 1-3-2022 Indsamler foreningen ikke længere arkivalier eller museumsgenstande, der
henvises henholdsvis til Holbæk Stadsarkiv og Museum Vestsjælland.

 

Lokalhistorisk arkiv er en del af lokalsamfundets ”fælles hukommelse” – et sted hvor borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie.

Foreningen indsamler og opbevarer:

  • Protokoller fra forretninger, håndværkere og virksomheder
  • Materiale fra foreningslivet
  • Dokumenter som skøder, aftægtskontrakter m.v.
  • Breve, skudsmålsbøger og erindringer
  • Gamle og nye fotografier fra gammel Jernløse Kommune af personer og begivenheder, fra håndværk og handel, fra gårde og godser m.m.
  • Film og lydbånd
  • Trykt litteratur fra egnen

Arkivet registrerer de indkomne arkivalier, så de kan genfindes og stilles til publikums brug.