Vented

Vented Mølle.

Den hollandske vindmølle med bådformet hat blev i 1835 bygget af møller Bang, Knabstrup.

Omkring århundredeskiftet har møllen været forpagtet ud til Peter Christiansen, han tjene en formue ved mølleriet, så han kunne være en slagsbank for sine kunder (iflg. Artikel 15/7 1972 i Holbæk Amts Venstreblad af Vilhelm Rørbæk, Jyderup).

Bygherren må på et tidspunkt være afløst af møller Fritz Luudvig Bang Jensen, han døde i 1928, hvorefter enken Anne Marie Jensen f. Clausen drev mølleriet videre sammen med sønnen Jens Vilhelm Bang som bestyrer, Jens Vilhelm var født den 2. juni 1906 .

I 1928 blev der indlagt en 22 HK diesel motor af mærket Møller & Jocumsen, den unge generation har ikke villet være helt afhængig af viden.

Møllen gik i storm i 1935, hvor efter den stod nogle år, før den blev revet ned.

Vented Møllegård_W

Ventet Møllegård.

 

1987 2 - 22_W

Lysmosegård matr. nr. 6b m.fl. Stuehuset er bygget i år 1900.

I dag ejes gården af gårdejer Torben Jensen.