Regstrup

Med postvæsenet og jernbanen kom flere mennesker, som var opvokset i et bymiljø, til at arbejde på landet. Stillingerne som postmester og stationsforstander blev besat med folk, som kom udefra, og som havde været beskæftiget flere steder. På den måde lignede de lægen og dyrlægen, som også kom fra den store by. Andre funktionærer og elever kom udefra, mens postbudene og jernbanearbejderne var lokale.

Postvæsenets ansatte samt enkelte fra jernbanen opstillet foran stationsbygningen i Regstrup omkring 1900.

Regstrup Station brændte i 1906. Postkortet her er fra lige efter genopførelsen og viser, at der selv på en mindre station var flere folk i arbejde i dagtimerne.

Cyklen forbedrede livskvaliteten for de mange unge, som ikke havde adgang til hest. Den øgede karlenes muligheder for at komme til møder og bal. Også mange ældre kunne efterhånden, som de turde stige op på de nymodens indretninger, få lejlighed til at komme længere ud at se på verden. Det blev også til grundlaget for en forretning med salg, reparation og reservedele på mere eller mindre fuld tid. De fleste cykelhandlere købte cyklerne i løsdele og samlede dem selv.

Det var ikke letvægtere som i dag. Cyklen til højre i billedet er endt i vores samlinger. Affjedring findes i sadel og fortil under styret. Hjulene er med fast dæk.

Forretningen, som består af det gamle husmandssted med beboelse og udstillingsskabet af glas, tilhørte cykelhandler Christian Jeppesen (længst til venstre) og lå på Hovedgaden 121 i Regstrup.