Historisk Samfund

Logo_hist_sam

I perioden 1906-2014 udgav “Historisk Samfund for Nordvestsjælland” en række meget flotte og relevante årbøger. Efter nedlæggelsen, vedligeholder Museum Vestsjælland artikelsamlingen online på nettet. 

Vi har med tak fået lov til, at linke til de, for os relevante artikler, som du finder i menuen.

Ønsker du at se hele samlingen, kan den ses her og ellers vil vi henvise til Museum Vestsjælland.

VI arbejder stadig på listen ….

En Dag i Slutningen af Oktober 1814 kom der nyt Herskab til Herregaarden Knabstrup …..

Læs mere

ban3

 

I Sønder Jernløse har der ligget en Herregaard, “Jernløsegaard”, som i Begyndelsen af ….

Læse mere

ban4

 

Jeg er født de 40 Ridders dag 1839 i Kvanløse Skole …..

TrykL

den gamle landsby

Det er jo først langt fremme i Tiden efter Menneskers Indvandring her i Danmark, at der bliver Tale om Landsbyer.

TrykL

ban5

Blandt de Papirer, som forlængst afdøde Proprietær Villars Lunn til Frederikshøj …..

TrykL

ban6

Da Staten i sin Tid var interesseret i, hvor meget Sognepræsternes Indkomster kunne beløbe sig til ….

TrykL

ban7

Da Blicher i 1839 havde begyndt Folkefesterne paa Himmelbjerget, varede det, som bekendt ….

TrykL

ban8

Ved en Hellig Kilde forstås en Kilde, der besøgtes til bestemte tider …

TrykL

ban9

Skønt Danmarks Havebrug i Hovedsagen er udsprungen af Munkenes Klosterhavebrug ….

TrykL

ban10

Den lille Historie, som her skal fortælles, foregik i Holbæk i November Maaned 1661

TrykL

ban11

 Johan Adolph Hansen Nimb, som midt i det 18. aarh. var Sognepræst i Nørre Jernløse ….

TrykL

Fortsættelsen på historien – retssagen

TrykL

ban12

Nedenstående Vise, som skal være digtet af en Bonde i …..

TrykL

ban13

I den for Studiet af dansk Bondehistorie betydningsfulde samling ….

TrykL

ban14

Nu da Baroniet Løvenborg med dets storstilede og skønne Stamsæde efter lige to Aarhundrede at …

TrykL

ban15 En dag i Forsommeren 1634 kom en ung Lægefrue, ledsaget af en Pige, og med sit …..æTrykL
ban16 I Nørre Jernløse Præstegaard opbevares en haandskreven Bog…TrykL

I Kvandløse Sogn .. (afsnit 2)

TrykL