Kvanløse

Smedien på Ringsted i Kvanløse, 1904. Den lå, hvor der nu er bystævneplads. Der skal efter sigende have været bystævneplads, før smedien blev opført. Nedrivning fandt sted ca. 1923-25.

Smedemesteren, Niels Pedersen, står længst til højre med hesteskoen i hånden. Fra ham mod venstre er hans tre sønner Lars Peter (med cyklen), Peder Christian (med hammer) og Hans Theodor (med rørklup). Peder Christian, den ældste, blev i Kvanløse. Yderst til venstre lærlingen Laurits. Smedefamilien boede i et lille husmandssted, der lå lige over for kapellet på modsatte side af vejen.

Smedefamilien står med de vigtgste produkter. Yderst i begge sider er lokomobilen, som kørte omkring for at levere trækkraft til tærskeværkerne. Cyklerne var en forholdsvis ny vare, mens svingploven og harverne havde været og ville være i brug i mange år.

Mange brugsforeninger så dagens lys nogenlunde samtidig med andelsmejerierne, f. eks. Kvanløse Brugsforening. Den startede i 1886 under beskedne forhold i et husmandsted, ligesom mange andre brugsforeninger. Den voksede sig hurtig større.

Her bliver 50 års jubilæet fejret foran forretningen på Ringstedvej 208. Til venstre er indgangen til privaten, så følger et butiksvindue, hvorigennem kaffemøllerne kan anses. Længst til højre er manufakturudstillingen. På begge sider af butiksdøren er emaljereklamer for vaskemidlet ”Persil”.

Foran forretningen og æresport er opstillet bestyrelsen m.m. samt uddelerfamilien. Fra venstre er uddelerens sønner Hans Erland (som senere blev uddeler) og Egon. Herefter følger revisorerne Ole Peter Jensen og Jørgen Larsen. Endnu en søn, Bent, herefter moderen Agnes og faderen, uddeler Frederik Mortensen. Så kommer kredsformanden, Niels Larsen, Høve, formanden Lars Peter Jensen, Igelsø, bestyrelsesmedlemmerne Jens Peter Petersen, Havremarken, og Villiam Boll, Kvanløse, regnskabsfører og amtsskolekonsulent Axel Jensen og bestyrelsesmedlem Niels Peter Jensen, Brorfelde. Man kan god ane, at sammen med mejeriet var det brugsforeningen, som krævede mest erfaring og økonomisk indsigt og arbejde af sine bestyrelsesmedlemmer.

Ny Kro lå oprindeligt ved Jægersholm og kaldtes da Jægersholms Krosted eller Jægerkroen. Indtil 1818 ejedes den af Knabstrup Gods. Herman Milianus Maxen havde fæstet kroen 1801 og købte den 1818, hvorefter den gamle kro blev revet ned og en ny bygget. Herefter fik den navnet Nye Kroe. Hermans søn Max Milianus Maxen overtog kroen 1835, og kort efter overtagelsen flyttede han kroen til dens nuværende placering. Flytningen skete, fordi Holbæk-Ringstedvejen var blevet anlagt, og så ville kroen ligge centralt i forhold tiltrafikken.

Kroen ses her omkring 1910, hvor Lars Nielsen ejede den. Foran er de karakteristiske træer og en telefonmast. Til højre i billedet ses rejseladen.