Indeks

deko9
Om arkivet

Åbningstider

Lokalhistorisk Forening JernløseHovedgaden 38 A, Undløse4340 Tølløse Tlf. 59 17 02 20 Åbningstider 2022:   Vi har lukket arkivet indtil videre pga. manglende varmeforsyning. Planlagte arrangementer  vil blive afholdt i MENIGHEDSSALEN i Un...

Bestyrelsen

Formand    Inge Seiergaard Ligustervej 9, Undløse, 4340  Tølløse Tlf. 30 58 20 29 Email: Formand@jernloesearkiv.dk                      Næstformand  Kenny Thygesen webmaster@jernloesearkiv.dk &nb...

Indmeldelse

Alle kan blive medlem af foreningen - du støtter et godt formål og bestemmer selv, hvor aktiv du vil være! Se foreningens vedtægt her. Årlig kontingent: kr. 125,- for enkeltpersoner, kr. 175,- for par.  

Indsamling

Pr. 1-3-2022 Indsamler foreningen ikke længere arkivalier eller museumsgenstande, der henvises henholdsvis til Holbæk Stadsarkiv og Museum Vestsjælland .   Lokalhistorisk arkiv er en del af lokalsamfundets ”fælles hukommelse” – et sted hvor borg...

Kredit

På hjemmesiden er anvendt billeder fra arkivets gemmer, enten i sin indskannede form eller i redigeret form, hvor vi har syntes dette var hensigtsmæssigt for en præsentation (vi kan have fjernet "klatter" og revner etc.)   Desuden er...

Restaurering

I nogle tilfælde, hvor de gamle billeder er blevet krøllet, revnet, fået klatter eller tabt farverne, har vi her på hjemmesiden foretaget en elektronisk restaurering. Her nederst kan du se forskellen, på et restaureret billede og som det ser ud i...
Vedtægt

Vedtægt

Vedtægter for Lokalhistorisk Forening Jernløse § 1 Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening Jernløse. Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune og arbejdsområde er den tidligere Jernløse Kommune, som omfatter Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse, Undløse,...

Nr. Jernløse

Dortheaslyst

Dortheaslyst

Dortheaslyst blev bygget i årene 1798 – 1801. Gården er tegnet af arkitekten Phillip de Lange og er et smukt eksempel på tidens klassicistiske stil. Byggeherren var Oberst Christian Ditlev Lunn, Knabstrup Hovedgård. Dortheaslyst var tiltænkt som en...
Dramstrup

Dramstrup

Dramstrup Møllegård (Dramstrup 3) fik sit navn, da Dramstrup Mølle blev bygget på en udstykning fra gården. Møllen, som var en hollandsk vindmølle, blev bygget i 1859 af Niels Pedersen og i 1872 flyttede Frederik Chr. Kryger møllen til Butteru...
Hanerup

Hanerup

Dette motiv er sjældent at se – man sidder ved spisebordet. Der er i Hanerup omkring 1. verdenskrig. Gårdejer Jens Peter Olsen sidder for bordenden med sin kone Karen Marie til venstre for sig. Fra venstre er først deres tre børn Poul, Hans og Er...
Nørre Jernløse

Nørre Jernløse

Siddende: Niels Peter Jakobsen og hustru Maren Kirstine f. Jeppesen med deres børn. Billedet er taget ved huset på Nørupvej 4, Regstrup. Postkort fra ca. 1908. Nr. Jernløse. Til venstre skolen og i midten ses møllen. Gårdejer Theodor Jense...
Nørup

Nørup

Fra venstre Gårdejer Hans Rasmussen, hans hustru Karoline Rasmussen og bedste faderen der bor på aftægt, Rasmus Nielsen.  I legevognen børnene, Ove Holten Rasmussen og Johanne Rasmussen. Billedet er fra ca. 1906-07 og taget på gården matr. nr. 1 ...
Regstrup

Regstrup

Med postvæsenet og jernbanen kom flere mennesker, som var opvokset i et bymiljø, til at arbejde på landet. Stillingerne som postmester og stationsforstander blev besat med folk, som kom udefra, og som havde været beskæftiget flere steder. På den m...
Vented

Vented

Vented Mølle. Den hollandske vindmølle med bådformet hat blev i 1835 bygget af møller Bang, Knabstrup. Omkring århundredeskiftet har møllen været forpagtet ud til Peter Christiansen, han tjene en formue ved mølleriet, så han kunne være en slagsb...

Sdr. Jernløse

Knabstrup Hovedgård

Knabstrup Hovedgård

Godserne kunne ikke i samme grad som bønder og husmænd nyde godt af overgangen fra vegetabilsk til animalsk produktion. Godt nok intensiveredes også deres animalske produktion, men den passede nu engang bedst til familiebruget. Fra fortrinsvis at...
Knabstrup Teglværk

Knabstrup Teglværk

  Læse videre her
Krøjerup

Krøjerup

Krøjerup Smedie. Christoffer Jensen og hans søster Stine Jensen ca. 1914. Knabstrupvej 31 Stuehuset på Krøjerupgård er et fint eksempel på stilarten omkring 1900. Det er fristående i forhold til avlsbygningerne, i grundmiret og med teglta...
Mogenstrup

Mogenstrup

Mogenstrup i begyndelsen af 1900 tallet. Der var plads nok mellem gårdene i Mogenstrup. Selv om billedet er opstillet med henblik på fotograferingen, har man næppe skaffet en robåd til lejligheden. Planterne ved kanten og plænen tyder på, at man b...
Sdr. Jernløse Kirke

Sdr. Jernløse Kirke

Sønder Jernløse Kirke Kirken består af kor med apsis, skib og tårn fra 1100-tallet. Sydsidens våbenhus er tilføjet omkring 1500 samtidig med ombygning af tårnet. Yngst blandt de senmiddelalderlige tilføjelser er antagelig sakristiet ved korets nordsid...
Snævre

Snævre

Mamregård (Knabstrupvej 11) i Snævre er opført lidt senere end Baunehøjgård (se under Kvanløse sogn, Holløse)og markerer den nyere bygningsstil med regelrette linjer og skifertag på stuehuset. Avlsbygningerne, ligeledes i grundmur, måtte i første...
Sønder Jernløse

Sønder Jernløse

  Købmandsforretningen på Sdr. Jernløsevej 72m ca. 1918. Der er ikke meget statelig købmandsforretning over huset. Bygningen er karakteristisk for små købmands- og høkerforretninger. Der er i den ene del af huset indrettet en lille ...

Undløse

Kongsdal

Kongsdal

  Foto:1927 Forrest: Fru. Betty Jensen, Martha Christensen, Jacob Estrup,  Jomfru Hansen, Irma Dalskov Bagerst: Mathilde Christensen og 2 grækerbørn: Alice og Anders Postkort
Østrup

Østrup

Til venstre i billedet fra 1908-09 er Østrupvej 25. Bygningen til venstre for den er en trælade, hvor der stod et tærskeværk, som ejedes af bønderne i Østrup-Ugerløse-området. Midt i billedet, med gavlen til, var købmanden. Til højre Østrup gamle skol...
Tømmerup

Tømmerup

Tømmerupgård, Tømmerup. Ejer og personale på gårdspladsen. Billedet er fra ca. 1915. Tre af de fire personer til hest skulle hedde Jens Jensen, Frederik Christensen og Valdemar Hansen, men deres placering på billedet kendes ikke. Tømmerup. Postko...
Ulkestrup

Ulkestrup

Postkort fra Ulkestrup fra ca. 1908-09. Ulkestrup Mølle set på bakken Tækkesmandens hus i Ulkestrup - Ulkestrupvej 17.
Ulvig

Ulvig

Her et ældre fotografi fra Ulviggården. Her bliver der mejet med en selvbinder.   Ulviggården
Undløse

Undløse

Undløse Kro, i dag Holbækvej 37. Tidligere hørte kroen under Undløse Møllegård, og beskrives således: Det var en ret stor kro med rejselade, en skænkestue, købmandshandel og en god lejlighed. På bakken lå en stor hollandsk vindmølle og lige over f...

Kvanløse

Brorfelde

Brorfelde

Brorfelde skov I Jernløse er flere store skove, som gennemgående ejes af godserne. Således er der under Løvenborg skovene Brorfelde og Nyrup, Syvendeskov og Østrup skov, Gallø Overdrev og Løvenborg skov. Under Knabstrup gård er Hellede skov, u...
Holløse

Holløse

Baunehøjgård (tidligere kaldet Holløselund) brændte i 1864. Ved genopførelsen blev den bygget af mursten fra Løvenborg, som selv havde teglværk. Gården var fæstegård under Løvenborg, og egentlig skulle Løvenborg stå for genopførelsen, men fæster Ch...
Igelsø

Igelsø

Karetmagerens erhverv undergik store forandringer. Det var først efter næringsloven 1857, at karetmageren i det hele taget kunne nedsætte sig på landet. Senere, da gårdmændene blev velhavende, satte det sig også spor i bestillinger på forskellige vogntyp...
Kvanløse

Kvanløse

Smedien på Ringsted i Kvanløse, 1904. Den lå, hvor der nu er bystævneplads. Der skal efter sigende have været bystævneplads, før smedien blev opført. Nedrivning fandt sted ca. 1923-25. Smedemesteren, Niels Pedersen, står længst til højre med hestes...
Kvanløse Kirke

Kvanløse Kirke

Kvanløse Kirke Kirken er et langhus, bestående af skib fra 1100-tallet, hvortil slutter sig en korudvidelse fra omkring 1500. Et tårn samt et våbenhus i syd er formodentlig tilføjet i 1500-tallets første årtier, mens sakristiet på korets nordside er den ...
Maglesø

Maglesø

Trangen til at komme ud for at opleve eller se historiske steder opstod som en følge af den interesse for natur og historie, der var blevet vakt, større mobilitet og det større overskud til fritidsaktiviteter. Marie og Jens H. Jensen ansøgte i 193...

Søndersted

Frederikshøj

Frederikshøj

Frederikshøj i ældre tider. Frederikshøj er dannet af fæstegårde under Knabstrup Hovedgård og hørte i lang tid under dette gods. Gården ligger i Søndersted sogn og har matr. nr. 1a m.fl. af Kagerup I 1886 overtog en søn fra Knabstrup, Sigismund...
Kagerup Jukkerup

Kagerup Jukkerup

Købmandsforretning Grundmurret huse slog igennem, selv på små steder som Kagerup i 1908-09. Nu var købmandsforretningen på Kagerupvej 22 ikke så lille endda, for der var leverancer af varer, bland andet øl, til Knabstrup Teglværk, Knabstrup hovedgå...
Sibberup

Sibberup

I anden halvdel af 1800-tallet oprettede sognekommunerne mange steder fattiggårde. Det var både af lyst og af nød. Der var i krisetiderne mange fattige, og det kunne være svært at tage sig af dem. Men de var også tænkt at skulle være afskrækkende, således ...
Søndersted by

Søndersted by

Billedet er fra 1906-07 og viser Søndersted Købmandshandel. Forretningsvinduet omkring butiksdøren er større end normalt. En del varer i tønder står foran huset. Vareudvalget ser ret omfattende ud. Til højre for døren står Købmanden Jens Lars...
Søndersted mark

Søndersted mark

Soldaterhjemmet på Søndersted Mark. Til højre i billedet ses Emma og Peter Rasmussen. Billedet er fra 1905.

Søstrup

Borup

Borup

Broen over Kalveåren ved Tingtved-Borup.  Broen over Borupvejen er bygget i midten af 1800-tallet. Fotografiet fra 1990. Borupvej 2, matr. 5a. Grønnegaard var fæstegård under Løvenborg Gods. Den blev købt fri, den 17. dec. 1895 af Jac...
Sasserup

Sasserup

Sasserupvej – Beboere i huset har været Marie og Jens Enevoldsen, Jens Peder Jørgensen. Huset er nedrevet omkring 1970. Maglehøj, Sasserup. Jens Larsen, kendt og dygtig landsbymusiker boede her fra 1880 til omkring 1928.
Søstrup by

Søstrup by

Søstrup Mejeri: Søstrup A/M var oprettet i 1892 og hørte til de mindre. I 1930 var der 65 leverandører med 500 køer, hvilket gav en indvejet mælkemængde på 1,55 mio. kg og en smørproduktion på knap 64.000 kg. Der blev ikke lavet ost. Senere, i 1950’er...
Tingtved

Tingtved

Tingtved smedie – ca. 1917 PÅ fotografiet ses børn af smeden: fra venstre Helga, Henry, Erna, Verner og Egon Jørgensen. I døren hustruen Dorthea Emilie Jørgensen.

Knabstrup keramik

Farmacia

Farmacia

Knabstrup Krukker  -  Farmacia Hvidt ler – hvid blank dækkende glasur, til 4 størrelse krukker er der korklåg Rødler – blank dækkende rødbrun glasur, til  4 størrelse krukker er der korklåg Etiketter i 2 størrelser Farmacia er med blå blan...
Gamle modeller

Gamle modeller

Gamle modeller   Mælkefade   5 str. 2½-3½-5-6½-7½ lt - udv. uglaseret – indv blank rødbrun glasur  -  Prisliste 1914 til 1959 – fra 1942 leveres formen med tud -  formen fortsætter i andre dekorationer indtil 1982 Kageforme   4 str. 19-22...
Husholdning

Husholdning

  Husholdningsserie  Dek: 704 Rødler  hvid begitning – gul blank transparent glasur med mørke nister Serien består af terrin - 3 bolleskåle - 3 røreskåle – 3 gratinskåle – 4 mælkefade Form. Gamle modeller prisliste 1966 – 1967-196...
Ildfast

Ildfast

Ildfaste Lervarer   Dek. 350  ILDFA Rødler med chamotte – brun dækkende halvmat glasur Design: Johannes Hansen Prisliste 1954   Terrin  Dek. 700 Rødler  lys gul begitning tørret af på kanten- blank transparent...
Knabstrup keramik

Knabstrup keramik

Motiv: Knabstrup Lervarefabrik i 40'erne Knabstrup Teglværk etableres i 1856. De store ler forekomster der er i området, gav nem adgang til ressourcerne. Tagsten blev fremstillet af rødleren og af blåleren blev der fabrikeret mursten. (Prislister kan...
Knabstrup Teglværk

Knabstrup Teglværk

  Læse videre her
Køkkenserie

Køkkenserie

Køkkenserier  fra 1914 – 1938 Tallerkener dybe og flade  1914 – 1936 efter 1933 glaseret udvendig og indvendig, Tallerkener dybe 1927 – 1930 håndmalede Flødepotter  1914 – 1938, 2 str. Brune og hvide marmorerede Flødekande   1927 – 1938 S...
Krydderiserier

Krydderiserier

    Frøgrise  - Karsegrise – Karseletter Frøgrise produceret 1927 -1928 Karsegrise: Rødler u glaserede rillet på ryggen Design: Wünsche model 961-962 Produceret fra 1942 – 1968   Karsegris i gaveæske : Rødler...
Spar 2

Spar 2

Fiks Nyhed! "Spar 2" bageforme, formen som sparer Smør og Mel.
Syltekrukker

Syltekrukker

Se plancher:

Arkivets samling

Kirker

Kvanløse Kirke

Kvanløse Kirke

Kvanløse Kirke Kirken er et langhus, bestående af skib fra 1100-tallet, hvortil slutter sig en korudvidelse fra omkring 1500. Et tårn samt et våbenhus i syd er formodentlig tilføjet i 1500-tallets første årtier, mens sakristiet på korets nordside er den ...
Nr. Jernløse Kirke

Nr. Jernløse Kirke

Nørre Jernløse Kirke Kirken består af apsis, kor, skib og tårn, formodentlig opført som et samlet anlæg i løbet af 1100-tallets sidste halvdel. Det senmiddelalderlige våbenhus foran skibets sydportal blev radikalt ombygget i 1895. Samtidig fjerned...
Sdr. Jernløse Kirke

Sdr. Jernløse Kirke

Sønder Jernløse Kirke Kirken består af kor med apsis, skib og tårn fra 1100-tallet. Sydsidens våbenhus er tilføjet omkring 1500 samtidig med ombygning af tårnet. Yngst blandt de senmiddelalderlige tilføjelser er antagelig sakristiet ved korets nordsid...
Søndersted Kirke

Søndersted Kirke

  Søndersted Kirke Kirken er et langhus, hvis vestlige halvdel udgøres af skibet til den første stenkirke fra 1100-tallet, mens den østlige del er et kor, som omkring 1500 erstattede det oprindelige. Kirken står hvidkalket og med tagene dækk...
Søstrup Kirke

Søstrup Kirke

Søstrup Kirke Kirken består af kor og skib fra 1100-tallet, opført i to etaper samt tre senmiddelalderlige tilbygninger: Et tårn over vestforlængelse samt to våbenhuse. Den oprindelige bygning er opført af rå og kløvede marksten iblandet frådsten...
St. Stefans kirke

St. Stefans kirke

Sct. Stefans Kirke   Kirken er en lille frimenighedskirke bygget nær Igelsø i 1884. Menighedens medlemmer samlede ind for at kunne opføre kirken, og udførte selv størstedelen af arbejdet med at bygge den. For mange småkårsfolk krævede det fler...
Undløse Kirke

Undløse Kirke

Undløse Kirke Kirken er et langhus bestående af romansk skib fra 1100-tallet, som i tiden omkring 1500 – 1525 er forlænget med et jævnbredt kor. Til langhuset føjer sig tre senmiddelalderlige tilbygninger, at hvilke våbenhuset og tårnet formentl...

Historisk Samfund

De første Folkefester

Da Blicher i 1839 havde begyndt Folkefesterne paa Himmelbjerget, varede det, som bekendt ....

Den gamle Landsby

Det er jo først langt fremme i Tiden efter Menneskers Indvandring her i Danmark, at der bliver Tale om Landsbyer.

En gammel Herregård

En Dag i Slutningen af Oktober 1814 kom der nyt Herskab til Herregaarden Knabstrup .....

En Vise fra 1848

Nedenstående Vise, som skal være digtet af en Bonde i .....

Et brudt ægteskabsløfte

Johan Adolph Hansen Nimb, som midt i det 18. aarh. var Sognepræst i Nørre Jernløse .... Fortsættelsen på historien - retssagen

Fra den Gamle Landsby

I den for Studiet af dansk Bondehistorie betydningsfulde samling ....

Gamle Landsbyhaver

Skønt Danmarks Havebrug i Hovedsagen er udsprungen af Munkenes Klosterhavebrug ....

Hellige Kilder

Ved en Hellig Kilde forstås en Kilde, der besøgtes til bestemte tider ...

Jernløsegaard

I Sønder Jernløse har der ligget en Herregaard, "Jernløsegaard", som i Begyndelsen af ....

Kvanløse

Jeg er født de 40 Ridders dag 1839 i Kvanløse Skole .....

Præst og Menighed

Da Staten i sin Tid var interesseret i, hvor meget Sognepræsternes Indkomster kunne beløbe sig til ....

Til Galge og Gren

Den lille Historie, som her skal fortælles, foregik i Holbæk i November Maaned 1661

Artikler

Danske præsters indberetninger

Danske præsters indberetninger

Før 1800 var der mange åbne områder mellem landsbyerne, de såkaldte overdrev. Netop omkring år 1800 kom der for alvor gang i udflytningen. Bøndergårdene, der tidligere havde ligget samlet i små landsbyer, flyttede nu ud i nærheden af deres marker. Samtidig...
Herregaarden Knabstrup

Herregaarden Knabstrup

Illustreret Tidende 1867   Herregaarden Knabstrup Henimod Midten af Sjælland, afsides fra Jernbane og Hovedlandeveje, indesluttet af Bakker og Skove, ligger Knabstrup, en af Landets ældste Herregaarde, fordum nævnet Knappetorp, so...
Ildløs

Ildløs

Den store brand i Østrup Hele den vestlige ende af byen, 4 gårde og et hus i alt 18 bygninger blev lagt i aske i løbet af et par timer mandag eftermiddag den 5. maj 1913. Hele april måned havde været tørt og d. 30. april havde der været 30° varme. ...
Knædug og stolpestykke

Knædug og stolpestykke

I november 1979 fik Jernløse Lokalhistorisk Forenings museumsafdeling indleveret en meget smuk knædug samt et stolpestykke af Ingeborg Nielsen fra Regstrup. På dette tidspunkt havde foreningen til huse i Nr. Jernløse gamle skole, og både knædug og st...
Kongsdal

Kongsdal

  Illustreret Tidende 1901   Danske Herregaarde   Kongsdal Johannes Kammermester erhvervede 1205 det Gods tilbage til Skjalm Hvides Slægt, som Absalon 1180 havde skænket til Sorø kloster. Det var Størstedelen af ...
Kvanløse Museum

Kvanløse Museum

Kvanløse Sognearkiv og Museum 1932 - 1982  
Mergelselskab

Mergelselskab

 Læs om Mergelbanerne