Sibberup

I anden halvdel af 1800-tallet oprettede sognekommunerne mange steder fattiggårde. Det var både af lyst og af nød. Der var i krisetiderne mange fattige, og det kunne være svært at tage sig af dem. Men de var også tænkt at skulle være afskrækkende, således at folk ikke søgte fattigvæsenet, uden at der var grund til det. I praksis blev fattiggården domineret af ældre, husvilde og af enlige mødre. En fattiggård skulle bygges efter foreskrifter, som faktisk var meget progressive. Det afskrækkede dengang var ikke så meget bygningernes kvalitet som de tvangsforhold, beboerne skille leve under. Fattiggårdene overgik gerne i begyndelsen af 1900-tallet til at blive alderdomshjem. Aldersrenten, selv om den ikke var for alle, var med til at fjerne skæret af ydmygelse fra forsorgen.

Sibberup Alderdomshjem, her fotograferet ca. 1945, var opført 1867 og fungerede i mange år som fattiggård.

Holbækvej 114, tidligere Sibberup fattiggård og Alderdomshjem.