Østrup

Til venstre i billedet fra 1908-09 er Østrupvej 25. Bygningen til venstre for den er en trælade, hvor der stod et tærskeværk, som ejedes af bønderne i Østrup-Ugerløse-området. Midt i billedet, med gavlen til, var købmanden. Til højre Østrup gamle skole, en friskole, i dag Østrupvej 18. I 1923 blev skolen flyttes over på den anden side af vejen. Den nedlagdes omkring 1945.

Østrup Mose ved Undløse. Tørvearbejdere under tørveskæring.  Ælteværket blev trukket med damplokomobil, udkørsel til tørrepladsen forgik med heste. Mosen tilhørte Hans Nielsen, Fårefællen.

Første række, fra venstre: Kaj Nielsen, Jonstrup, Kristian Jensen, Høbjerg, Søndersted, Hans Nielsen, Fårefællen, Østrup. David Gørtz, Galø, Frits Müller, Holbæk, Ole Hansen, Østrup, Erling Christiansen, Syvendeskov. Bagerste række, fra venstre: Henry Andersen, Ugerløse, Magnus Christensen, Alfred Christensen.

Skoleklasse fra Østrup skole  ca. 1923. Yderst til højre Lærer Otto Nielsen.

Anden række fra venstre Anna Rasmussen Ny-Vænge.