Nørre Jernløse

Siddende: Niels Peter Jakobsen og hustru Maren Kirstine f. Jeppesen med deres børn.

Billedet er taget ved huset på Nørupvej 4, Regstrup.

1988 12 - 1_W

Postkort fra ca. 1908. Nr. Jernløse. Til venstre skolen og i midten ses møllen.

Gårdejer Theodor Jensen, Marielyst, med hustruen Ane Marie f. Petersen og deres  børn. De 2 store piger er f. v. Eva og Johanna, de to mellemstore piger er f. v. Edith og Dagny, den store dreng ml. forældrene er Henry, drengen foran ham er Ingemann og den lille på skødet er Henning.

Gården, Marielyst matr. 14a lå tidligere inde i byen tillige med matr. 15 og Præstegården. Efter en brand i 1866 blev gården flyttet op ad Skovvejen. (i dag Skovvejen 5).

 

Damptærskning på Hans Larsen gård i Regstrup – ca. 1909

Matr. nr. 3 – Gengangergården i Regstrup. Beliggende midt i byen, som den vestlige af 3 sammenbyggede gårde. Udflyttet vest for byen og kaldt Skovgården. Gården har været fæstegård under Løvenborg Gods.

Fyrbøderen var Chr. Kolvig.