Påske

(Klik på billederne for at forstørre)

Askeonsdag – onsdagen før påske, var der meget at huske og meget at gøre. Alt arbejdet skulle være tidligt tilendebragt, for at folkene kunne være inde før mørkets frembrud. Ovntræerne, navnlig ovnragen, og andre løse redskaber som fejekosten og ildragen, som blev brugt til den store udendørs bageovn, skulle været taget ind og gemt under sengene, ellers ville heksene tage dem og ride på dem til Bloksbjerg i Tyskland eller til Troms i Norge. For ovntræernes vedkommende ville dette tilmed få den betydning, at man ville få dårligt brød hele året.

For at holde heksene ude skulle man ”ståle” alle vegne, i sædbunken på loftet, omkring dørene til stalden, på andre bygninger samt på marken. I sædbunken kunne man sætte sin le, eller man kunne slå et kors i bunken. Over dørene kunne man sætte en kniv eller en nål.

Torsdag, når heksene var hjemme igen, skulle de i kirke. Hvis en anden kirkegænger den dag havde et hønnikeæg (det første æg hønen lægger) i lommen og var uvidende om dette, kunne vedkommende se, hvem af kirkegængerne, der var hekse. De havde nemlig forskelligt husgeråd på hovedet, for eksempel en gryde, en spand eller lignende. Men det var kun den, der hemmeligt havde fået sådan et æg i lommen, der var i stand til at se dette, og derved kende en heks fra de andre kirkegængere.

Påskelørdag skulle påskeæggene farves. Som farvemiddel brugtes løgskaller eller kaffegrums, som gav flotte brune og gule farver. Man kunne også farve æggene røde med rødbedesaft.

De farvede æg blev brugt som gave. En karl fik 10, pigen 8 og drengen 6 farvede æg. Man skulle spise æggene påskedag, ikke en anden dag, ellers ville man få feber. Når man havde spist æg, skulle man huske at knuse skallen, ellers ville hønen ikke lægge flere æg.

At lege med æg – og måske vinde modstandernes, hørte til påskens lege og fornøjelser.

Især på Sjælland var det populært at trille eller “trante påskeæg” det vil sige at trille dem ned ad en bakke. Man kunne prøve at ramme de andres æg, eller man kunne se hvem der trillede længst.

En anden leg var at “pikke æg”. Man slog den spidse ende af sit eget æg imod modpartens. Den hvis æg gik i stykker havde selvfølgelig “tabt”. De æg man legede med var hårdkogte og gerne farvede.

Nogle af de ældste danske påskeæg er måske dem, der omtales i Leonora Christines “Jammersminde”. Her fortæller hun, at hun udvekslede dekorerede påskeæg med en medfange i 1667. Men også før den tid er der spor af, at æggene har haft betydning. I middelalderen véd man, at farvede æg anvendtes i fornemme kredse.

 

 

 

 

 


Gækkebreve

Skikken med at sende gækkebreve er en gammel dansk skik, som går helt tilbage til 1700 tallet. Skikken bruges så vidt vides ikke i andre lande. Det første kendte danske gækkebrev er fra 1770. Man kan sende gækkebreve i tidsrummet fra Dorotheas dag og indtil påske. Dorotheas dag er den 6. februar. Dagen er opkaldt efter den hellige Dorothea, som blev halshugget i år 305 under kejser Diocletians kristenforfølgelser.

Gækkebrevene stammer oprindeligt fra de såkaldte bindebreve, som var tyske. Det var fint klippede breve, som blev sendt til venner eller kærester uden afsender. På bindebrevet var der skrevet vers, og det var forsynet med en tråd med en mængde knuder, bundet så de ikke kunne løses. For at blive løst af brevet måtte modtageren holde et gilde. Der var altså ikke noget navn, der skulle gættes.
Tidligere var det voksne – mest unge, som sendte bindebreve/gækkebreve til hinanden. Skikken har ændret sig – nu holder man ikke længere en fest, og det er mest børn, der sender gækkebreve til kammerater og/eller bedsteforældre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


At gække betyder at narre. Afsenderen vil narre modtageren, så vedkommende ikke kan gætte, hvem der har sendt brevet. Et gækkebrev er fint klippet for det meste i hvidt papir. Hvor kunstfærdigt det er afhænger af alder og af, hvor fingernem afsenderen er. Så skal der skrives et gækkevers på brevet, og afsenderen skriver sit navn med prikker. En prik for hvert bogstav. Til sidst kommes der en vintergæk i brevet. Narretiden løber til påske. Har modtageren ikke gættet, hvem afsenderen er før påske, er vedkommende nar og skal af med et påskeæg til den, som har skrevet gækkebrevet. Gætter modtageren, hvem der har sendt gækkebrevet, skal afsenderen af med et påskeæg.


På lokalarkiver i Undløse har vi en fin samling af gækkebreve. De stammer alle fra Sofie Andersen fra Søndersted Mark. Sofie var født i februar 1916, så gækkebrevene stammer sikkert fra perioden omkring 1925 – 30, så de er altså tæt på at være 100 år gamle.

En dag da jeg i mit vindue sad, da randt det mig i sinde, at jeg i haven ville gå for der en blomst at finde. Jeg fandt den bag en hæk, det var en vintergæk, nu jeg dig den vil sende.

På bagsiden af dette gækkebrev kan vi se, at det er sendt til Ruth Larsen, og at det er fra (…..) (……..)

 

Tak for brevet du mig sendte, men din skrift jeg straks dog kendte, derfor siger jeg med ære, at jeg ej din gæk vil være.

 

 

 

 

 

 

 


Dette fint klippede brev er ikke et gækkebrev, men, som det fremgår af verset, et brev til afsenderen af et gækkebrev til Sofie. Hun har altså gættet afsenderen, og er derfor den, der skal have påskeægget. På bagsiden kan vi se, at brevet er til Marie Jensen, Søndersted.