Igelsø

Karetmagerens erhverv undergik store forandringer. Det var først efter næringsloven 1857, at karetmageren i det hele taget kunne nedsætte sig på landet. Senere, da gårdmændene blev velhavende, satte det sig også spor i bestillinger på forskellige vogntyper, og de fleste gårde havde inden og et godt stykke efter århundredskiftet en eller flere vogne til persontransport. Dyrlægen og lægen havde ofte lette vogne for at kunne komme hurtigt rundt til patienterne. Men med bilens fremvækst ændredes grundlaget for karatmagerens arbejde, og de fleste gik over til at lave indretning i biler – det var nu fortrinsvis i købstæderne, der var plads til det.

I 1906 kom karatmager og hjulmand Søren Olsen Nielsen til Igelsø, hvor han fæstede et hus (nu Ringstedvej 249). I 1920 købte han det til ejendom. Han forsatte med sit arbejde til ind i 1950’erne og blev den sidste karetmager og hjulmand i sognet. Søren Olsen Nielsen havde mange tillidshverv, bl.a. som medlem af sognerådet, skolekommissionen og menighedsrådet. Som bierhverv var han kommunal skatteopkræver og formand for Holbæk med flere amters Brandforsikring. Endelig var han leder af søndagsskolen i Igelsø.