Søstrup Kirke

Søstrup Kirke

Kirken består af kor og skib fra 1100-tallet, opført i to etaper samt tre senmiddelalderlige tilbygninger: Et tårn over vestforlængelse samt to våbenhuse.

Den oprindelige bygning er opført af rå og kløvede marksten iblandet frådsten, der enkelte steder optræder som bælter i murværket.

Kirken står i dag hvidkalket med tage af røde vingetegl. Korgulvet er af gule, kvadratiske fliser lagt i sand. Det er ved tre ferniserede trætrin hævet over gulvet i skib og ”tårnrum”, der har tilsvarende flisebelægning, i stoleraderne er gulvet af afsyrede fyrretræsbrædder. Gulvet i søndre våbenhus er af gule sten på fladen, loftet står brunmalet. I nordre våbenhus, som i dag er materialrum, er der fortsat lerstampet gulv.

Kalkmalerier

I 1909 blev der i forbindelse med kirkens istandsættelse konstateret spor efter romanske kalkmalerier. Fundet undersøgtes af Eigil Rothe, der afdækkede levninger på korets nord- og vestvæg, på korbuens underside samt på triumfvæggen. Året efter restaurerede Rothe de bedst bevarede partier på korets nordvæg og korbuens underside. I 1959 genrestaureredes malerierne, der var stærkt truet af fugt og skimmelangreb. Arbejdet udførtes af E. Lind, som næsten helt fjernede resterne af Rothes opmalinger og retoucher, der i øvrigt i vid udstrækning var gået i opløsning og afstødt.

Ejerforhold

I 1567 havde kirken 26 tiendeydere. Den var da anneks (et sogn med selvstændig kirke, men uden egen præst) til Sønder Jernløse – et forhold, som formentlig har været af ret ny dato, da det samtidig oplyses, at sognet havde en præstegård, som beboedes af en bonde. I 1667 ejedes kirketienden af Hans Bertelsen, som var borger og handelsmand i Holbæk.

I 1694 solgte oberst Mathias Numsen patronatsretten til ejeren af Knabstrup, Eleonore Marie Sehested.

Patronatsretten er de rettigheder, der tilkommer en kirkes ejer eller patron. Den omfatter dels ejendomsretten over kirken og dens indtægter og dermed pligten til kirkens vedligeholdelse, dels kaldsretten, dvs. retten til at foreslå en person til et ledigt præsteembede ved kirken.

Kirken har siden Eleonore Marie Sehesteds tid fulgt de skiftende ejere af Knabstrup, indtil den 1. juli 1909 overgik til selveje.

Sagn

Ifølge en sen overlevering er kirken opført af en kvinde, der sammen med sin søster havde bygget nabokirken i Tveje Merløse. Hun følte sig imidlertid krænket på grund af en kontrovers om pladsen på pulpituret i denne kirke. Hun besluttede sig derfor til at rejse sin egen kirke, hvis navn hentyder til søsterstriden.

Kilde: Danmarks Kirker, Nationalmuseet