Helligkilder

 

Inge_IMG_3141_klippet

Lensmand Peder Retz fortalte engang Christian IV om kilden og derved fik kongen lyst til, at besigtige denne. Ved kilden så han mange trækors, som var sat af folk, som var hjulpet af med deres lidelser. Han vredes ved dette syn og slog med sin kåre mod korsene, men hans kåre sprang i stykker derved. Herefter befalede kongen hans mænd til, at alle korsene skulle fjernes. Næste morgen var alt urørt og ganske som dagen foreinden, hvilket undrede kongen, så han opgav sit fortsæt.

brond P

En adelig jomfru, som led at et svækket syn, så i drømme en person, som pålagde hende at gå til det sted, hvor kilden findes. Ved kilden skulle hun vaske sig i det vand som sprang, så ville hun blive helbredt. Jomfruen tog til kilden og gjorde som drømmen sagde – herefter fik hun sit syn igen. Fra den tid af, skulle kilden have lægedomskraft!

Kollek

Hellig kors kilde

Ved Undløse ligger en af de mange traditionsbundne og sagnomgivne helligkilder.

Mange af kilderne går tilbage til førkristen tid og har i alle årene frem til nutid, fungeret dels som hellige steder, og dels som steder, hvor man holdt møder, kildemarkeder eller andre forsamlinger.

Se også artiklen “Danske præsters indberetninger

Bemærk: Kilden kan kun besøges efter aftale med Kongsdal Gods.