Lokalhistorisk Forening Jernløse

Hjælp os med at passe på DIN historie

Regler og betingelser
For at vi kan gemme og bruge dine billeder, film og lyd, er du nød til at acceptere 1) Alle billeder, film og lyd du indlæser er nogle du selv har kreeret, ejer eller på anden led har fulde rettigheder til. 2) Du må ikke indlæse billeder, film og lyd der overtræder lovgivningen, herunder persondataloven.3) Du overdrager i enhver henseende dine rettigheder til ” Lokalhistorisk Forening Jernløse” ellers kan vi ikke bruge dit billede.

Lokalhistorisk Forening Jernløse forbeholder sig i enhver henseende uden yderligere retten til at kunne fjerne upassende indlæg og billeder, film og lyd. Lokalhistorisk Forening Jernløse kan i enhver henseende og på enhver måde genbruge dine billeder, film og lyd uden yderligere.

Billeder, film og lyd som er indlæst af dig, er omfattet af Creative Commons CC BY-NC-SA (se evt. mere her https://creativecommons.org/licenses/

Du acceptere ovenstående ved at trykke 'Jeg acceptere'.